Friday, 26 June 2015

USBO PERISAI RUMPUN BUMIS

KERANA RUMPUN BUMIS AKHIRNYA USBO bakal menggagahi persatuan yang boleh menyemarakan semangat baru bagi mengentali sokongan bumis terhadap persatuan USBO.

Atas kebijaksanaan pemimpin tertinggi USBO. Satu hari akan melangkah ke satu demensi baru yang memaparkan pertubuhan rumpun bumis bakal sampai ke menara gading kemajuan.

Warga bumis di kota belud akan terbuka mata bahwa pertubuhan rumpun bumis ini tetap menjaga kebajikan warga warga bumis khasnya d sabah. 

Para cendikiawan seperti Kelapa Mawar dan rakanya sdr Musli Oli turut kagum trhadap gerakan pantas rumpun bumis. Dan tidak akan mensia sia semua bumis kerna kebajikan mereka tetap terbela.

Lantikan setiausaha baru rumpun bumis tetap meyakinkan kpada semua ahli bahwa pertubuhan USBO bukan menidakkan hak hak semua bumis yabg ada dalam persatuan.

wajar juga warga kota belud memberikan kata setuju terhadap presiden. Kerana Presiden Dtk Salleh Tun Said sentiasa mengambil perhatian terhadap USBO. 

Presiden menyeru warga kota belud untuk berkerjasama bagi menguat USBO agar rumpun bumis bakal dikenali ramai di peringkat nasional.